Başvuru Formu

Kongremize özet gönderme ve dinleyici olarak başvurma süresi sona ermiştir.

Başvuru formu doldurmamış (bu listede adı bulunmayan) katılımcılar, 11-12 Mayıs tarihlerinde kurulacak olan kongre kayıt masalarında kayıtlarını yaptırıp kongremize katılabilirler.

Kongremizde buluşmak ümidiyle, sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Kongre Düzenleme Kurulu