Düzenleme Kurulu

Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Erol ÖZVAR
Marmara Üniversitesi Rektörü
Kongre Başkanları
Prof. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı
Zekeriya ERDİM
Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı
Düzenleme Kurulu Başkanları
Prof. Dr. Musa ÜCE
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yrd.
Doç. Dr. A. Faruk LEVENT
M.Ü. Eğitim Yönetimi Teftişi Plan. ve Ekono. A.B.D.
 Kurul Üyeleri
Kurul üyeleri unvan ve adlarına göre listelenmiştir
Doç. Dr. Gönül SAKIZ
M.Ü. Sınıf Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Tülün MALKOÇ
M.Ü. Müzik Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZDEMİR
M.Ü. Eğitim Yönet. Teftişi Plan. ve Eko. A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Enver ULAŞ
Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği
Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan TAŞTAN
M.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Erol SÜZÜK
M.Ü. Fizik Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Hatice MERTOĞLU
M.Ü. Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Oya AĞLARCI ÖZDEMİR
M.Ü. Kimya Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kıvılcan DOĞAN
M.Ü. Biyoloji Eğitimi A.B.D.
Öğr. Gör. Uğur AKBULUT
M.Ü. Resim-İş Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Dr. Ahmet Bilal YAPRAKDAL
M.Ü. Bilgisayar ve Öğr. Tekno. Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Dr. Mehmet ELİBOL
M.Ü. Bilgisayar ve Öğr. Tekno. Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Dr. Oğuz KÖKLÜ
M.Ü. Matematik Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Dr. Süreyya YÖRÜK
M.Ü. Zihin Engelliler Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Dilan BAYRAM AKÇELİK
M.Ü. İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Duygu ŞALLI
M.Ü. Eğitim Yönet. Teftişi Plan. ve Eko. A.B.D.
Arş. Gör. Mustafa DERVİŞOĞULLARI
M.Ü. Eğitim Yönet. Teftişi Plan. ve Eko. A.B.D.
Arş. Gör. Soner KOTAN
M.Ü. Bilgisayar ve Öğr. Tekno. Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Volkan YALÇIN
M.Ü. Matematik Eğitimi A.B.D.
Psiko. Danış. Kubilay BAHÇE
Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği
Nurullah DEMİR
Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği
Uzm. Okan TAN
Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği