Yazım Kuralları

Bildiriler Hakkında

Kongrede her bir bildirinin sunumu için 15 dakika, soru ve tartışma bölümleri için 10 dakika ayrılacaktır. Bildiriler, benzer temaların altında yer alan diğer bildiriler ile birlikte 90 dakikalık oturumlarda sunulacaktır.

Gönderilecek bildiri özetlerinin Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmesi sürecinde şu ölçütlerden yararlanılacaktır:

 • Konu: Özgünlük, problemin anlamlılığı, konunun önemi, kongrenin teması ile ilişkisi ve uygunluğu

 • Eğitime yapacağı katkı: Bilimsel / eğitimsel önem, teorik / pratik çerçeve, alana yapacağı katkı

 • Analiz ve yorumlar: Ulaşılan sonuçların anlamlılığı, bulguların sonuçlar ile ilişkisi, uygulama, politika ve yeni fikirlerin gelişmesi için sunduğu öneriler, bulgu veya kavramların genellenebilirliği veya faydalılığı

 • Etkileşime açıklığı: Dinleyiciler ile etkileşim kurmaya açık olması, çok yönlü perspektiflerin geliştirilmesine olanak tanıması

Bildiri Özetlerinde Aranan Biçimsel Nitelikler
 • Özet şablonuna uygun olması

 • Hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanması

 • Her iki dilde hazırlanan özetlerin toplamda 1000 kelime ile sınırlandırılması

 • Bildiriyi temsil eden 3 anahtar kelimeye yer verilmesi

 • Problem cümlesi ve/veya açık araştırma sorularının olması

 • Kavramsal bir çerçeve içermesi

 • Analitik yöntem, teknik veya sorgulama biçimlerine yer verilmesi

 • Sonuç ve bulgulara yer verilmesi

 • Times New Roman (10 punto) yazı karakteriyle iki yana yaslı olarak yazılması

 • Sayfa kenar boşluklarının (üst, alt, sağ ve sol) 2,5 cm olarak ayarlanması

 • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-6 stilinin benimsenmesi