Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Ali YILMAZ
M.Ü. Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Prof. Dr. İlyas YAVUZ
M.Ü. Matematik Eğitimi A.B.D.
Prof. Dr. Münevver ÇETİN
M.Ü. Eğitim Yönet. Teftişi Plan. ve Eko. A.B.D.
Doç. Dr. Ayşin AYDINAY SATAN
M.Ü. Rehberlik ve Psikolojik Danış. A.B.D.
Doç. Dr. Emin AYDIN
M.Ü. Matematik Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Alaattin PUSMAZ
M.Ü. Matematik Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Ercan MERTOĞLU
M.Ü. Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Orhan ÇANAKÇI
M.Ü. Matematik Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Özcan KARAASLAN
M.Ü. Zihinsel Engelliler Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Şaban BERK
M.Ü. Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.